DANH SÁCH KÊNH

DANH SÁCH KÊNH

Hiện tại K+ đang phát sóng 170 kênh với 18 kênh Full HD và 40 kênh địa phương …